Hi. My name is Marga Fripp. I'm the chief pollinator of good at What Matters.

What Matters is a social enterprise and multimedia publishing platform that cultivates, nurtures and advances positive change in our lives and in the world.

A Beautiful Life: In memory of Adela Dinu

A Beautiful Life: In memory of Adela Dinu

Some of you might know that recently I lost a soul sister in Romania, Adela Dinu. She lived a life filled with profound love for humanity, absolute service, and joy for the simple things. 

The world will never be the same without her. The seeds of goodness, kindness and generosity she planted within our hearts are sprouting stronger than ever before. Because she loved all of us fully and unconditionally, we love back everything she left within us. We grow in our love and light learning from all before us, who left an unparalleled legacy of beauty in how they touched this Earth and all our lives.

Sile Moldovan, Adela Dinu and former Mayor of Timisoara, Gheorghe Ciuhandu in 2001 presenting the bill to protect survivors of domestic abuse (left to right)

Sile Moldovan, Adela Dinu and former Mayor of Timisoara, Gheorghe Ciuhandu in 2001 presenting the bill to protect survivors of domestic abuse (left to right)

I hired Adela in 2000, nine months before I immigrated to the US, to be the Executive Director of the Association for the Promotion of Women Romania (APoWeR). I founded and led this organization from 1997 through 2001. Our mission was to empower survivors of domestic violence through legal, emotional and economic empowerment services, and to draft legislation against domestic abuse that protects the survivors and their children.

Adela was only 22 years old then, a recent graduate with a psychology degree. She charmed all of us right away with her kindhearted personality, her gifts and her integrity.

Monica Secosan, Adela Dinu and Sile Moldovan in 2000,  APoWeR team (left to right)

Monica Secosan, Adela Dinu and Sile Moldovan in 2000,  APoWeR team (left to right)

In 2001, my life took an unexpected turn when I gave birth in Romania to our son, Arthur. He suffered a stroke and became gravely ill at only two days after birth. We left Romania in a haste to save Arthur’s life. United States had the best medical care and we needed experienced neurologists and sustained therapy. I had no time to prepare my team for this departure.
 
Adela promised me that she would take care of APoWeR like a mother would for her child. She not only kept her promise, but she has worked miracles for our country, while also becoming a loving mother and a wife, a university professor, a sister and a role model for all who encountered her.

The APoWeR community of staff, volunteers and supporters in 2000

The APoWeR community of staff, volunteers and supporters in 2000

APoWeR matching the streets of Timisoara advocating for legislation, 2001

APoWeR matching the streets of Timisoara advocating for legislation, 2001

APoWeR had only four staff members when I left, and an immense task ahead. We had just finished drafting the first domestic violence bill in Romania, and the battle was to bring the bill into the Parliament and to advocate for it to become a law.

Adela was the leading force behind this effort. She along with three other champions, Sile Moldovan and  Florin and Gabriela Kovacs, took ownership of this project and all the services offered to survivors of domestic abuse and led them to fruition. The domestic violence bill was passed into a law in 2003.
 
Adela was never afraid of challenges and no task was too difficult for her to approach. She loved solving complex problems and helping people become the better versions of themselves.

Sile Moldovan, Adela Dinu and Florin Kovacs, 2013 in a TV program on equality and economic opportunity for women in Romania

Sile Moldovan, Adela Dinu and Florin Kovacs, 2013 in a TV program on equality and economic opportunity for women in Romania

Florin Kovaca, Gabriela Kovaca, Adela Dinu and Sile Moldovan, the change-making champions at APoWeR 

Florin Kovaca, Gabriela Kovaca, Adela Dinu and Sile Moldovan, the change-making champions at APoWeR 

She dedicated herself fully and unconditionally to making life better for all. She was an angel sent to empower, transform and comfort many souls. She entered into eternity too early, at only 38 years old, leaving behind a beautiful 6 year-old daughter and a devastated family, community and friends.

Adela will live forever in my soul and my heart until we meet again in the land beyond the horizon. She shines upon all of us from where she is, reminding each of us to live fully, love everything and pursue our deepest calling and gifts. I love you sweet sister and will always do.

Rest in light and peace!

Adela Dinu and her good friend Madalina Mocanu, August 2015

Adela Dinu and her good friend Madalina Mocanu, August 2015

O viață frumoasă: In memoria Adelei Dinu

Traducere in limba romana: Madalina Mocanu

Unii dintre voi poate ca stiu că recent am pierdut o soră de suflet din România, Adela Dinu. Adela a trait o viață plină de dragoste profundă pentru umanitate, dedicare totală și bucurie pentru lucrurile simple.

Lumea nu va mai fi nicioadată la fel fără ea. Semințele de bunătate, blândețe și generozitate pe care ea le-a plantat în inimile noastre vor rodi acum mai puternice decât oricând. Pentru că ne-a iubit pe fiecare dintre noi deplin și necondiționat, și noi iubim la fel tot ceea ce ea ne-a lăsat moștenire. Creștem în dragoste și lumină învățând de la toți cei dinaintea noastră care au lăsat o frumoasă moștenire, de neegalat, prin amprenta pe care și-au pus-o pe acest pământ și în viețile noastre.

Am angajat-o pe Adela în 2000, cu nouă luni înainte de a emigra în America, ca director executiv al Asociației pentru Promovarea Femei din România (APFR). Am înființat și condus această organizație din 1997 până în 2001. Misiunea noastră era să susținem victimele violenței în familie prin sprijin în domeniul legal, emotional și economic, precum și să elaborăm o legislație împotriva abuzului domestic care să protejeze femeile și pe copiii acestora.

Adela avea doar 22 de ani când am angajat-o, proaspătă absolventă cu diplomă în psihologie. Adela ne-a fermecat pe toți imediat cu personalitatea ei, cu daruirea și integritatea ei.

În 2001, viața mea a luat o întorsătură neașteptată cu nasterea fiului nostru Arthur în România. Arthur a suferit un accident vascular cerebral si starea lui de sanatate a devenit grava, la numai două zile după naștere. Am părăsit în grabă România pentru a-i salva viața lui Arthur. America avea cel mai bun sistem medical și noi aveam nevoie de neurologi experimentați și terapie susținută. N-am avut timp să-mi pregătesc echipa pentru această plecare.

Adela mi-a promit că va avea grija de APFR precum o mamă are grijă de copilul ei. Nu numai că și-a ținut promisiunea fata de mine, insa a creat miracole pentru țara noastră, devenind în același timp o mamă iubitore, o soție, un profesor universitar, o soră și un model pentru toți cei care au întâlnit-o.

APFR avea doar patru membri când am plecat și o sarcina imensă de îndeplinit. Numai ce terminasem de conturat primul proiectul de lege privind violența domestică în România și ne luptam pentru a-l aduce în dezbatere în Parlament și pledam pentru ca acesta să devină o lege.
Adela a fost forța conducătoare a acestui efort. Alaturi de alti trei campioni, Sile Moldovan, Florin și Gabriela Kovacs, ei și-au însușit acest proiect și toate serviciile oferite supraviețuitoarelor violenței domestice și l-au dus la îndeplinire. Astfel, în 2003 proiectul de lege împotriva violenței în familie a devenit lege.

Adelei nu i-a fost niciodată frică de noi provocări și nici o sarcină nu era prea grea pentru ea. Ea a stiut sa rezolve probleme complexe și să ajute oamenii să devină cea mai bună versiune a lor.

Adela s-a dedicat în totalitate și necondiționat pentru a ne face tuturor viața mai bună. A fost un înger trimis să întărească, să transforme și să aline multe suflete. A plecat la ceruri mult prea devreme, la numai 38 de ani, lasând în urma o frumoasă fiică de 6 ani, o familie, prieteni și o comunitate devastată.

Adela va trăi pentru totdeauna în sufletul și în inima mea până când ne vom întâlni din nou pe tărâmul de dincolo de orizont. De acolo de unde e, Adela ne lumineaza calea si ne aminteste mereu să trăim din plin, să iubim totul și să ne urmăm cele mai profunde chemări și daruri. Te iubesc surioară dragă, pentru totdeauna!

Odihnește-te în pace și lumină!

For Grief
by John O'Donohue
 
When you lose someone you love,
Your life becomes strange,
The ground beneath you becomes fragile,
Your thoughts make your eyes unsure;
And some dead echo drags your voice down
Where words have no confidence
Your heart has grown heavy with loss;
And though this loss has wounded others too,
No one knows what has been taken from you
When the silence of absence deepens.

Flickers of guilt kindle regret
For all that was left unsaid or undone.

There are days when you wake up happy;
Again inside the fullness of life,
Until the moment breaks
And you are thrown back
Onto the black tide of loss.
Days when you have your heart back,
You are able to function well
Until in the middle of work or encounter,
Suddenly with no warning,
You are ambushed by grief.

It becomes hard to trust yourself.
All you can depend on now is that
Sorrow will remain faithful to itself.
More than you, it knows its way
And will find the right time
To pull and pull the rope of grief
Until that coiled hill of tears
Has reduced to its last drop.

Gradually, you will learn acquaintance
With the invisible form of your departed;
And when the work of grief is done,
The wound of loss will heal
And you will have learned
To wean your eyes
From that gap in the air
And be able to enter the hearth
In your soul where your loved one
Has awaited your return
All the time. 

1 Comment

Sonya

3/20/2016 01:26:58 am

Such a beautiful life and beautiful story.

REPLY

 

Here to live out loud

Here to live out loud

Life as a path of discovery

Life as a path of discovery